Skip til hoved indholdet

Den personlige pleje

I umiddelbar forlængelse af din indflytning på Danahus Plejecenter udarbejder vi en plejeplan/døgnrytmeplan for den personlige pleje. Plejeplanen bygger på en sundhedsfaglig udredning, som vi udarbejder inden for de første 14 dage efter din indflytning på Danahus Plejecenter. Plejeplanen/døgnrytmeplanen bygger således på en samlet sundhedsfaglig vurdering af din situation med input fra dig, dine pårørende, sygeplejen, hjemmeplejen, lægen m.v.

Du kan se mere om, hvem der er ansvarlig for de forskellige planer, hvad indholdet er i planerne, og hvad målsætningerne er for den sygeplejefaglige indsats i kommunens procedure vedr. sygeplejefaglig dokumentation:
Se nedenstående link.

Det skal understreges, at plejeplaner m.m. iværksættes i et tæt samarbejde med dig og evt. dine pårørende, og at du selvfølgelig altid skal give et positivt tilsagn til iværksættelse af en plejeplan, et plejeforløb etc.

Du kan se de rettigheder, du har i forbindelse med iværksættelse af et plejeforløb her:
Se nedenstående link.