Skip til hoved indholdet

Besøgsrestriktioner på plejecentre – Opdateret d. 10. dec. 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på ny Langeland Kommune at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre gældende fra d. 10. december 2020. Det sker fortsat i et forsøg på at begrænse udbredelsen af Covid-19 og skåne de mest udsatte borgere for smitte og dermed risiko for alvorlig sygdom. Det sker også med baggrund i en stigning i antallet af smittede borgere i Langeland Kommune.
 
De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer: 
 
 1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
  • besøget sker i en kritisk situation, eller
  • den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren
 2. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 nære pårørende ad gangen, og 
   
 3. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.
   

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Beboere på plejecentre mv. anses ikke for besøgende, og besøgsrestriktionerne regulerer ikke beboernes forhold på plejecentre mv., herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret.
 
Alle besøg på plejecentrene skal gennemføres på en forsvarlig måde og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteforebyggelse på plejecentre kan læses ved at klikke på den blå bjælke herunder.
 
Læs hele påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed herunder.