Skip til hoved indholdet

Værdigrundlag/mission, vision, værdier/kerneopgaver

Værdier:

1. Synlighed: At være tilstede gennem nærhed og samvær.
2. Åbenhed: Humble Plejecenter er en naturlig del af lokalsamfundet.
3. Helhed: Humble Plejecenter er borgerens hjem.
4. Faglighed: Omsorg og opretholdelse af funktionsniveau hos borgere med demens i det omfang sygdommen gør det muligt.
5. Troværdighed: At det vi siger, også er det vi gør.
 
Synlighed:

 • Respektere den enkeltes ønsker.
 • Være nærværende
 • Interesserer os for det enkelte menneske.
 • Have en respektfuld omgangstone og væremåde.
 • Opnå en god ånd med gode oplevelser for vores borgere samt god dialog med pårørende.

Det betyder, at vi bestræber os på:

Åbenhed:

 • At vi gennem samarbejde med:
 • Samarbejdspartnere
 • Pårørende
 • Frivillige
 • Børnehaver og skoler
 • Handlende
 • Er en naturlig del af lokalområdet

Det betyder, at vi bestræber os på:

Helhed:

 • Med medarbejdere der ”brænder for huset”, gennem samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og personale, og derved skabe stjernestunder med udgangspunkt i det enkelte menneske og dets livshistorie.
 • Undres, spørge og se muligheder.
 • Lære af hinanden (vi spørger ”hvorfor” eller ”hvordan kan det være at”).
 • Have en positiv indstilling til spørgsmål (både den, der spørger, og den, der bliver spurgt.) – vi ved at spørgsmål ikke er en kritik.
 • Tage ansvar for helheden.
 • Være villige til at ændre, at lære eller at handle på baggrund af det, vi opdager.

Det betyder, at vi bestræber os på:

Faglighed:

Ifølge Tom Kitwood er der fem behov som alle demente har behov for at få opfyldt. De fem behov er:

Tilknytning:

 • At knytte forbindelse, som tjener det formål at føle sig sikker
 • At have et andet menneske, der kan holde sammen på helheden, når denne er i fare for at styrte sammen for et menneske med demens.
 • At føle sig tryg og beroliget, som kommer af det, at være et andet menneske nær.

Trøst:

 • At møde trøst i form af ømhed, nærhed, lindring af smerte, ængstelse og sorg.

Inklusion:

 • At høre til i en gruppe og være en del af en større sammenhæng.

Identitet:

 • At have en identitet, at vide hvem man er, dvs. at kunne fortælle sin livshistorie.

Meningsfuld beskæftigelse:

 • At have en meningsfuld beskæftigelse, som trækker på ressourcer og kræfter fra ens livshistorie.
 • Med det mål at opretholde funktionsniveauet hos borgere med demens i det omfang det er muligt.

Troværdighed:

Det betyder, at vi bestræber os på at:

 • Have tillid til hinanden.
 • Have en positiv indstilling til forslag/ være åbne over for nye måder at gøre tingene på.
 • Finde løsninger, når der er noget, der irriterer os.
 • Det vi siger, også er det, vi gør.
 • Være ærlige om muligheder.
 • Være ærlige om egne grænser og kompetencer.

Kerneopgave

At yde en individuel omsorg , pleje og praktisk bistand, i samarbejde med beboeren, de pårørende og det professionelle 
netværk, ved at møde borgeren der hvor de er i eget liv og derigennem skabe tryghed og livskvalitet for Borgeren

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.