Skip til hoved indholdet
Velkommen

Velkommen

På Tullebølle Plejecenter ønsker vi, at vores beboere får en tilværelse, der ligger så tæt på det liv, borgeren havde før han/hun flyttede på plejecenter. Vi ønsker at tage hensyn til den ældres fysiske og mentale helbredsmæssige tilstand, men vi bestræber os også på, at respektere de ønsker den ældre har for et selvstændigt, indholdsrigt og meningsfuldt ældreliv.

At flytte på plejecenter er som at flytte ind i en hvilken som helst anden selvstændig bolig med egen huslejekontrakt, eget indbo, egen økonomi osv. blot med den forskel, at der i den udstrækning, der er behov, kan der trækkes på støtte og hjælp fra et veluddannet personale. Plejecentret tilbyder derudover en række faciliteter og aktiviteter, som de beboere, der har lyst, kan gøre brug af.

Vi håber, at hjemmesiden giver et fyldigt indtryk af livet og mulighederne på Tullebølle Plejecenter, og at hjemmesiden i øvrigt giver svar på den række af spørgsmål, der kan være i forhold til det at flytte ind og bo på Tullebølle Plejecenter.

På vegne af personalet på Tullebølle Plejecenter

Plejecenterleder
Pia Clausen