Skip til hoved indholdet

Indflytningsmøde.


Inden du flytter ind på Danahus Plejecenter, er du og dine pårørende velkommen til at kigge forbi for at se din kommende lejlighed, og se plejecenteret.

Når du er flyttet ind, afholdes der inden for de første 14 dage, et møde med dig og dine pårørende. Vi gennemgår i fællesskab din situation, og på det grundlag udarbejder vi i samarbejde med Jer en helhedsvurdering, som er grundlag for tilrettelæggelse af den hjælp, du kan forvente at få, og som endvidere danner udgangspunkt for de aftaler, vi indgår om pleje, kontakt til læge, information af pårørende m.v. Du kan finde yderligere information om plejeplaner m.m. på hjemmesiden i menuen under overskriften Sundhed og Sygdom.

Vi tager udgangspunkt i vores check-liste som kan ses herunder. Efter ca. 3 måneder - evt. før - følger vi op på forløbet de første måneder.