Skip til hoved indholdet

Indflytningsmøde

Inden du flytter ind på Humble Plejecenter, inviteres du og dine pårørende til et indflytningsmøde. I får mulighed for at se plejecentret og din bolig på plejecentret, og du får også mulighed for at stille spørgsmål om alt det praktiske vedrørende det at flytte i egen bolig på Humble Plejecenter. Du vil også få udleveret diverse papirer samt skabelon til livshistorie.

På mødet informerer vi jer om det væsentlige i forhold til din kommende indflytning. Mødet har også til formål at få en hensigtsmæssig forventningsafstemning mellem dine ønsker til det at bo på plejecentret og vores muligheder for at imødekomme disse ønsker. Målsætningen er, at indflytningsmødet skal gøre indflytningen på Humble Plejecenter til en god og tryg oplevelse for dig og dine pårørende.

Ved indflytning gennemgår vi i fællesskab din situation, og på det grundlag udarbejder vi i samarbejde med Jer en helhedsvurdering, som er grundlag for tilrettelæggelse af den hjælp, du kan forvente at få, og som endvidere danner udgangspunkt for de aftaler, vi indgår om pleje, kontakt til læge, information af pårørende m.v. Du kan finde yderligere information om plejeplaner m.m. på hjemmesiden i menuen under overskriften Sundhed og Sygdom.

Fra Humble Plejecenter deltager dine kommende kontaktmedarbejdere på centret. Hvis du modtager hjemmehjælp fra Langeland Kommune, kan din kontaktperson fra hjemmeplejen evt. også deltage i mødet.

Hvis muligt vil kontaktpersonerne gerne komme på besøg i eget hjem før indflytning.