Skip til hoved indholdet

Kontaktpersonordning

I relation til din indflytning på Humble Plejecenter udpeges 3 personaler som dine kontaktpersoner. Det er kontaktpersonernes opgave at være en støtte for dig i forbindelse med din introduktion til livet på Humble Plejecenter.

Det er også i samarbejde med dig og evt. dine pårørende, at dine kontaktpersoner udarbejder plejeplan og handleplan, som har til hensigt at skabe de bedst mulige betingelser for at håndtere de sundhedsmæssige udfordringer, du evt. står over for.

Kontaktpersoner og beboere er løbende i dialog omkring, kontakt med hinanden, hvor der er mulighed for at drøfte stort og småt vedrørende livet på Humble Plejecenter.

Du kan altid kontakte dine kontaktpersoner, hvis du har spørgsmål vedr. boligen, plejecentret eller til din egen situation.