Skip til hoved indholdet

Kørsel til sygehus, læge m.fl.

Skal du til undersøgelse på sygehus, giver du besked til plejecentret. Plejecentret sørger for bestilling af kørslen.

Skal du til speciallæge eller på almindeligt lægebesøg skal kørslen bevilges af Langeland Kommune. Du kan få udleveret et ansøgningsskema til kørsel. Du kan også kontakte visitation eller borgerservice i Langeland Kommune. Se mere på nedenstående link til borger.dk/transport.

Nærmere information om regler for kørsel til læge, speciallæge mv. finder du i Vejviser for 60+ under overskriften kørsel. Du kan finde Vejviser for 60+ her på hjemmesiden.

Svært bevægelseshæmmede kan via visitator få bevilget SBH-kørsel. Er du visiteret til SBH-kørsel af Langeland Kommune, kan du bruge denne kørselsordning også til private formål, f.eks. til besøg hos familie og venner eller til kørsel til tandlæge eller optiker. Hvis du har fået bevilget SBH-kørsel, får du en del af udgifterne til kørsel dækket, men der er stadig en egenbetaling.

Du kan finde information om kørsel, priser m.m. via nedenstående link til Fynbus.dk eller hos Fynbus på tlf.: 63 11 22 22

Har du ikke pårørende, der kan ledsage dig, er der en ledsagerordning tilknyttet Tullebølle Plejecenter, som muligvis kan ledsage dig ved lægebesøg m.m. Du kan spørge personalet om ledsageordningen.