Skip til hoved indholdet

Aflastningspladser

Aflastningspladserne administreres af kommunens visitatorer, de er lovbestemte og bruges til aflastning af pårørende – fortrinsvist til demente ægtefæller og ofte i et tæt samarbejde med demenskoordinator Tine Sorknæs.

Opholdet på aflastningspladserne varierer i tid alt efter behov hos den enkelte gæst.

Der er jævnligt tværfaglige konferencer med deltagelse af relevante fagpersoner omkring hver enkelt beboer på aflastningspladserne, således at det sikres, at borgeren har de bedst mulige forudsætninger for enten at  komme hjem igen til egen bolig eller måske at kunne håndtere ventetiden i egen bolig på en mere passende bolig – f.eks. en plejehjemsbolig. Det er også en mulighed, at det vurderes, at borgeren har behov for at forblive på aflastningspladsen indtil, der er fundet en mere egnet bolig – f.eks. en plejehjemsbolig.

Der er rygeforbud både i fællesrummet på afdelingen og på værelserne.