Skip til hoved indholdet

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering tilbydes, hvis du har behov for at optræne eller at generhverve tabte funktioner. Målsætningen med hverdagsrehabilitering er, at du i så vid udstrækning som muligt kan håndtere hverdagens forskellige små gøremål. Et hverdagsrehabiliterende forløb består typisk af små øvelser eller fysiske aktiviteter, som lægges ind i hverdagen, således at du i videst muligt omfang bliver selvhjulpen i forhold til f.eks. at gå i bad, gå på toilettet, tage tøjet af og på eller komme op af og ned i sengen m.v.

Et hverdagsrehabiliterende forløb tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem dig, fysioterapeut, ergoterapeut og plejepersonale. Det er dine ønsker, som er udgangspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen, og målsætningen er som sagt at udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelser af fysisk funktionsniveau. Sigtet er i sidste instans, at du som følge af den hverdagsrehabiliterende indsats får øget livskvalitet.