Skip til hoved indholdet

De pårørende

Det er vigtigt for os, at de pårørende føler sig velkomne i huset. De pårørendes engagement og deltagelse i det daglige liv i huset er et vigtigt aktiv for centret, og de pårørendes deltagelse kan i høj grad styrke trivsel og livskvalitet for såvel den enkelte ældre som for centret som helhed. Vi opfordrer derfor de pårørende til at tage aktivt del i husets forskellige arrangementer og gøremål.

Forventninger til de pårørende

Der er en række opgaver i forhold til beboerne på centret, som ikke ligger inden for personalets ansvarsområde. Vi har derfor en forventning om, at de pårørende tager ansvar og er behjælpelig med at løfte følgende opgaver:

  • Støtte til styring af beboerens økonomi.
  • Som hovedregel, er det de pårørende, der sørger for kørsel og ledsager ved læge-, tandlægebesøg og lign.
  • Er behjælpelig med ophængning af billeder og lamper i lejligheden.
  • Indkøb af tøj og reparation af tøj.
  • Mærkning af tøj med lejlighedsnummer.
  • Vask af tøj som ikke kan vaskes i vaskemaskine samt strygning af tøj.
  • Service vaskes op efter eget brug når pårørende har været på besøg
  • Pårørende forlader boligen når beboeren modtager personlig pleje.
  • At der luftes ud, hvis der ryges under besøg