Skip til hoved indholdet

Bruger- og Pårørenderåd

Bruger-/pårørenderådet er din stemme på Lindelse Plejecenter.

I rådet sidder repræsentanter fra beboerne og fra de pårørende (der må ikke sidde medlemmer i rådet med familiær tilknytning til hinanden).

I samarbejde med formanden (plejecenterlederen) afholdes møder 4 X årligt, hvor det er hensigten at finde løsninger og formidle samarbejde mellem beboere, pårørende, personale og ledelse.

Beboer- og pårørenderådet er endvidere arrangør af div. arrangementer – f.eks. sommerhustur til Spodsbjerg, julemarked etc.

Endelig står rådet ofte fadder til nye ideer og tiltag, og de tager ofte ansvar for, at ideerne omsættes i konkrete arrangementer og praktiske tiltag.