Skip til hoved indholdet

Kontaktperson

I relation til din indflytning på Lindelse Plejecenter udpeges to personaler som dine kontaktpersoner. Det er kontaktpersonernes opgave at være en støtte for dig i forbindelse med din introduktion til livet på Tullebølle Plejecenter.

Det er også i samarbejde med dig og evt. dine pårørende, at dine kontaktpersoner udarbejder plejeplan og handleplan, som har til hensigt at skabe de bedst mulige betingelser for at håndtere de sundhedsmæssige udfordringer, du evt. står over for.

Kontaktpersoner og beboere kan afholde statusmøder, hvor beboere og kontaktpersoner får mulighed for at drøfte stort og småt vedrørende livet på Lindelse Plejecenter.

Du kan altid kontakte dine kontaktpersoner, hvis du har spørgsmål vedr. boligen, plejecentret eller til din egen situation.

Du kan se mere i kommunens procedure vedr. ansvar og kompetence for kontaktperson. Se nedenstående link.