Skip til hoved indholdet

Værdigrundlag/mission, vision, værdier/kerneopgaver

Værdier:

1. Synlighed: At være tilstede gennem nærhed og samvær.
2. Åbenhed: Humble Plejecenter er en naturlig del af lokalsamfundet.
3. Helhed: Humble Plejecenter er borgerens hjem.
4. Faglighed: Omsorg og opretholdelse af funktionsniveau hos borgere med demens i det omfang sygdommen gør det muligt.
5. Troværdighed: At det vi siger, også er det vi gør.
 
Synlighed:

 • Respektere den enkeltes ønsker.
 • Være nærværende
 • Interesserer os for det enkelte menneske.
 • Have en respektfuld omgangstone og væremåde.
 • Opnå en god ånd med gode oplevelser for vores borgere samt god dialog med pårørende.

Det betyder, at vi bestræber os på:

Åbenhed:

 • At vi gennem samarbejde med:
 • Samarbejdspartnere
 • Pårørende
 • Frivillige
 • Børnehaver og skoler
 • Handlende
 • Er en naturlig del af lokalområdet

Det betyder, at vi bestræber os på:

Helhed:

 • Med medarbejdere der ”brænder for huset”, gennem samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og personale, og derved skabe stjernestunder med udgangspunkt i det enkelte menneske og dets livshistorie.
 • Undres, spørge og se muligheder.
 • Lære af hinanden (vi spørger ”hvorfor” eller ”hvordan kan det være at”).
 • Have en positiv indstilling til spørgsmål (både den, der spørger, og den, der bliver spurgt.) – vi ved at spørgsmål ikke er en kritik.
 • Tage ansvar for helheden.
 • Være villige til at ændre, at lære eller at handle på baggrund af det, vi opdager.

Det betyder, at vi bestræber os på:

Faglighed:

Ifølge Tom Kitwood er der fem behov som alle demente har behov for at få opfyldt. De fem behov er:

Tilknytning:

 • At knytte forbindelse, som tjener det formål at føle sig sikker
 • At have et andet menneske, der kan holde sammen på helheden, når denne er i fare for at styrte sammen for et menneske med demens.
 • At føle sig tryg og beroliget, som kommer af det, at være et andet menneske nær.

Trøst:

 • At møde trøst i form af ømhed, nærhed, lindring af smerte, ængstelse og sorg.

Inklusion:

 • At høre til i en gruppe og være en del af en større sammenhæng.

Identitet:

 • At have en identitet, at vide hvem man er, dvs. at kunne fortælle sin livshistorie.

Meningsfuld beskæftigelse:

 • At have en meningsfuld beskæftigelse, som trækker på ressourcer og kræfter fra ens livshistorie.
 • Med det mål at opretholde funktionsniveauet hos borgere med demens i det omfang det er muligt.

Troværdighed:

Det betyder, at vi bestræber os på at:

 • Have tillid til hinanden.
 • Have en positiv indstilling til forslag/ være åbne over for nye måder at gøre tingene på.
 • Finde løsninger, når der er noget, der irriterer os.
 • Det vi siger, også er det, vi gør.
 • Være ærlige om muligheder.
 • Være ærlige om egne grænser og kompetencer.

Kerneopgave

At yde en individuel omsorg , pleje og praktisk bistand, i samarbejde med beboeren, de pårørende og det professionelle 
netværk, ved at møde borgeren der hvor de er i eget liv og derigennem skabe tryghed og livskvalitet for Borgeren