Skip til hoved indholdet

Om at flytte på plejehjem 

Når du er tildelt en bolig på Tullebølle Plejecenter starter en proces. Du inviteres til et indflytningsmøde, hvor vi taler med dig om dine forventninger til det at flytte i egen bolig på Tullebølle Plejecenter, og vi informerer dig om alt det praktiske vedr. indflytningen, herunder hvilke opgaver du og dine pårørende selv er ansvarlig for. Du kan finde informationer om forløbet og alt det praktiske vedr. indflytning på plejecentret under dette menupunkt.

Du får udleveret mappen "Velkommen som beboer på Tullebølle Plejecenter" med informationer.