Skip til hoved indholdet

Hvad er demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande, der er karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er dermed ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

Demens anvendes om kognitiv svækkelse, der udvikles i voksenalderen – i modsætning til medfødt mental retardering eller senhjerneskade, en betegnelse der som regel anvedes om følger efter akut opståede hjerneskader hos voksne for eksempel efter et alvorligt hovedtraume. Demens rammer oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 40-50 års alderen. 

Der er visse forskelle i, hvordan demens defineres, men i praksis er fagpersoner nogenlunde enige om, at demens er karakteriseret ved følgende:

  • En eller flere kognitive funktioner er svækket, herunder ofte hukommelse
  • Tilstanden udgør en forringelse i forhold til det tidligere funktionsniveau
  • Den praktiske funktionsevne i hverdagen er forringet
  • Sumptomerne optræder ikke kun i forbindelse med delir
  • Demens skyldes sygdom

Mange af de sygdomme, der medfører demens er fremadskridende og uafvendelige (irreversible), men dette indgår ikke i definitionen af demens

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens