Skip til hoved indholdet
Indflytningsmøde

Indflytningsmøde

Inden du flytter ind på Stigtebo Plejecenter, inviteres du og dine pårørende til et indflytningsmøde. I får mulighed for at se plejecentret og din bolig på plejecentret, og du får også mulighed for at stille spørgsmål om alt det praktiske vedrørende det at flytte i egen bolig på Stigtebo Plejecenter.

På mødet informerer vi jer om det væsentlige i forhold til din kommende indflytning. Mødet har også til formål at få en hensigtsmæssig forventningsafstemning mellem dine ønsker til det at bo på plejecentret og vores muligheder for at imødekomme disse ønsker. Målsætningen er, at indflytningsmødet skal gøre indflytningen på Stigtebo Plejecenter til en god og tryg oplevelse for dig og dine pårørende.

Det er ikke mindst derfor, at vi på indflytningsmødet lægger stor vægt på at få et indtryk af, hvem du er. På indflytningsmødet bruger vi derfor tid på at få fortalt din livshistorie. Se menuen under livshistorie

Desuden gennemgår vi i fællesskab din situation, og på det grundlag udarbejder vi i samarbejde med Jer en helhedsvurdering, som er grundlag for tilrettelæggelse af den hjælp, du kan forvente at få, og som endvidere danner udgangspunkt for de aftaler, vi indgår om pleje, kontakt til læge, information af pårørende m.v. Du kan finde yderligere information om plejeplaner m.m. på hjemmesiden i menuen under overskriften Sundhed og Sygdom.

Fra Stigtebo Plejecenter deltager plejehjemsleder Amalie Littau, og din/dine kommende kontaktmedarbejdere på centret. Hvis du modtager hjemmehjælp fra Langeland Kommune, kan din kontaktperson fra hjemmeplejen evt. også deltage i mødet.

Tjekliste ved indflytning på Stigtebo Plejecenter